PLANUOJAMŲ SKELBTI KVIETIMŲ SĄRAŠAS ATNAUJINTAS 2021 METAIS

Eil. Nr. Priemonė / Veiklos sritis Kodas Kvietimo pradžia Kvietimo pabaiga
1.        VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7) 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ LEADER-19.2-7.6 Šiuo metu derinamas vietos plėtros strategijos keitimas ir laukiamas atsakymas iš NMA. Suderinus keitimus, bus skelbiamos numatomos kvietimų datos.
2.        Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

 LEADER-19.2-6.2 2021-11-08 2022-01-07
3. Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

LEADER-19.2-6.4 Šiuo metu derinamas vietos plėtros strategijos keitimas ir laukiamas atsakymas iš NMA. Suderinus keitimus, bus skelbiamos numatomos kvietimų datos.
4. Priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1 2021-11-08 2022-01-07

 

2021 METAI

Kvietimas Nr. 40 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)

Kvietimas Nr. 39 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Kvietimas Nr. 38 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)  (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 37 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 36 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 35 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kvietimas nebegalioja)

 

 

2020 METAI

Kvietimas Nr. 34 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 33 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 32 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 31 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 30 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 29 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 28 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 27 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 26 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 25 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 24 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 23 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kvietimas nebegalioja)

 

 

2019 METAI

Kvietimas Nr. 22 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 21 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 20 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 18 „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 19 „Parama ne žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“(kvietimas nebegalioja) 

Kvietimas Nr. 17 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 16 „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 15 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 14 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kvietimas nebegalioja)

Kvietimas Nr. 13 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“  galioja nuo 2019 m. sausio 22 d. 9.00 val. iki 2019 m. kovo 20 d. 16.00 val.(kvietimas nebegalioja)

 

2018 METAI

Kvietimas Nr. 12 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (nebegalioja).

Kvietimas Nr. 11 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (nebegalioja).

Kvietimas Nr. 10 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (nebegalioja).

Kvietimas Nr. 9 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti  (nebegalioja)

Kvietimas Nr. 8 Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) 2018 m. gegužės 9 d. – 2018 m. birželio 18 d.  pratęstas kvietimo galiojimo laikas iki 2018 m. liepos 5 d. 15 val. (nebegalioja)

Kvietimas Nr. 7 Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai  (nebegalioja)

Kvietimas Nr. 6 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  (nebegalioja)

Kvietimas Nr. 5 Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (nebegalioja)

Kvietimas Nr. 4 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (nebegalioja)

 

2017 METAI

 

Kvietimas Nr. 3 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  (nebegalioja)

Kvietimas Nr. 2 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti  (nebegalioja)

Kvietimas Nr. 1 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti (nebegalioja)