1 KVIETIMAS (GAUTI – 8 PROJEKTAI, PATVIRTINTI IR ĮGYVENDINTI – 2 PROJEKTAI)

UŽREGISTRUOTOS PARAIŠKOS

1 KVIETIMO PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

 1. Projekto pavadinimas: „PRAMOGŲ IR POILSIO PASLAUGŲ PLĖTRA“

Pareiškėjas – UAB Malorija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Vietos projekto numeris – MAŽE-LEADER-6A-D-1-4

Paramos lėšų suma – 32 557,48 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė – 65 114,96 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2018-01-17

Projektas įgyvendintas: 2018-10-02

Vietos projekto tikslas – išplėsti pramogų ir poilsio, vaikų stovyklų paslaugų organizavimo veiklas, siekiant pasiūlyti kokybiškesnes ir įvairesnes paslaugas. Gavus paramą buvo sukurta 1 nauja darbo vieta jaunam žmogui, vairuotojui – gidui.

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos priemonės vaikų vasaros stovyklai:
 • Pirtis ant ratų – 1 vnt.
 • Keramikos degimo krosnis – 1 vnt.
 • Priekabos baidarėms transportuoti – 2 vnt.
 • Mikroautobusas baidarėms ir keleiviams vežti – 1 vnt.
 • Garso aparatūros komplektas – 1 vnt.
 1. Įsigytos sportinei veiklai vykdyti techninės priemonės:
 • Baidarių komplektai – 20 vnt.
 • Vandens dviračiai – 2 vnt.
 • Irklinės valtys – 2 vnt.
 • Futbolo vartų komplektai – 2 vnt.
 • Mobilūs krepšinio stovai – 4 vnt.
 • Dviračiai – 10 vnt.

   3. Sukurta 1 nauja ir išlaikytos 22 darbo vietos

 

2. Projekto pavadinimas: „VINIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ IŠPLĖTIMAS“

Pareiškėjas – UAB Vinitas

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 308,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 67 proc.

Projekto vertė – 112 400,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2018-01-17

Projektas įgyvendintas: 2019-06-28

Vietos projekto tikslas – padidinti gaminamos produkcijos kiekį ir sukurti dvi naujas šiuolaikiškas darbo vietas.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga (vinių gamybos staklės), tai naujos kartos staklės kurių valdymas visiškai kompiuterizuotas, kas leidžia ekonomiškai naudoti žaliavas, sumažinti kenksmingą poveikį  žmogaus sveikatai,  mažinant aplinkos užterštumą bei triukšmo lygį. Staklių pagalba bus galima pagaminti vinis su sriegiais. 

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos modernizuotas, automatizuotas vinių gamybos staklės;
 2. Sukurtos 2 naujos ir išlaikyta 8 darbo vietos.

 

2 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

3 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

4 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: UAB „Sarima“ investicijos į verslo plėtrą kaimo vietovėje

Pareiškėjas – UAB Sarima

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 886,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis –  44,1057 proc.

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20 

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Vietos projekto tikslas: Bendrovės veiklos plėtra teikiant paslaugas statybose, plečiant atliekamų paslaugų spektrą ir sukuriant 2 naujas darbo vietas Mažeikių r.

Projekto rezultatai:

 1. Nupirkti naują teleskopinį krautuvą ir ekskavatorių krautuvą.
 2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos ir išlaikytos 15,38 darbo vietos.

 

2. Projekto pavadinimas: UAB „Medinstrus“ veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB Medinstrus

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 33 120,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė –  66 240,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-06

Projektas įgyvendintas: 2019-12-20

Vietos projekto tikslas – padidinti įmonės vykdomos oftalmologinės įrangos gamybos apimtis, investuojant į verslo plėtrai būtinos įrangos įsigijimą ir naujų darbo vietų sukūrimą.

Projekto rezultatai:

 1. Įsigyta nauja įranga.
 2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos ir išlaikytos 33,04 darbo vietos.

 

5 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, PATVIRTINTAS IR ĮGYVENDINAMAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Diena Viekšniuose

Pareiškėjas – Viekšnių bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (NR. LEADER-19.2-SAVA-4)

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 12 202,50 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20

Projektas įgyvendintas: 2019-07-17

Vietos projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti Viekšnių krašto savitumą ir tradicijas. 

Projekto uždaviniai:

 1. Išleisti  informacinį leidinį apie Viekšnius, bukletą apie lankytinas vietas.
 2. Pristatyti Viekšnių vaistinės, profesorių Biržiškų, A. Griškevičiaus aviacijos muziejaus ekspozicijas.
 3. Pristatyti tarpukario Viekšnių inteligentijos kultūrą, tradicijas, laisvalaikio praleidimo būdus Viekšnių vaistinės muziejuje.
 4. Pristatyti XX amžiaus pradžios miestelėnų ir kaimiečių gyvenimo būdą, buitį ir tradicijas A. Griškevičiaus muziejuje.
 5. Pravesti pažintines ekskursijas po Viekšnius, aplankant Viekšnių malūno, Biržiškų ir Vytauto Didžiojo paminklus, senąsias kapines, svarbiausius statinius.
 6. Senosios kalvystės ir ginklakalystės pristatymas.
 7. Kalvystės tradicijų tęstinumas šiomis dienomis.
 8. Supažindinti su senųjų Viekšnių puodininkų tradicijomis.
 9. Pristatyti senąjį Viekšnių kulinarijos paveldą.
 10. Renginio metu viekšniškius ir aplinkinių seniūnijų gyventojus linksminti liaudiška muzika, vakarą baigti trankia gegužine.

 

Projekto rezultatai:

 1. Suorganizuotas renginys „Diena Viekšniuose“, kuriame apsilankė ne mažiau kaip 300 žmonių. Projekto veiklose dalyvavo 12 savanorių komanda. 

 

6 KVIETIMAS (GAUTI IR ĮGYVENDINAMI – 3 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos sporto aikštelės statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“

Paramos lėšų suma – 48 809,50 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 61 011,88 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-02-21

Parama skirta:

Projekto trukmė –  24 mėn.

Vietos projekto tikslas – gerinti Sedos miesto mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštelę Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos teritorijoje.

 

   2. Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokyklos sporto aikštyno statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“

Paramos lėšų suma – 48809,50 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 61 011,88 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-02-21

Projektas įgyvendintas: 2019-12-20

Vietos projekto tikslas – gerinti Tirkšlių miestelio mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštyną Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinės mokyklos teritorijoje.

 

ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ:

  3. Projekto pavadinimas: Pastato, Žemaitės g.6, Palnosių k., Mažeikių r. sav., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės ir viešosios bibliotekos poreikiams 

Pareiškėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Pastato, Žemaitės g. 6, Palnosių k., Mažeikių r. sav., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės ir viešosios bibliotekos poreikiams“, kodas MAŽE-LEADER-6B-I-6-3

Paramos lėšų suma – 48 809,50 Eur 

 

7 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ IR ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

8 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, PATVIRTINTAS IR ĮGYVENDINAMAS  – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9 573,89 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 11 967,36 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20

Projektas įgyvendintas: 2019-10-07

Vietos projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines profesines žinias apie vaisių ir daržovių perdirbimą bei praktinius įgūdžius toje srityje, į mokymus įtraukti su bendruomenės verslu susijusius asmenis.

Vietos projekto uždaviniai:

 1. Surengti praktinius – informacinius seminarus pagal 6 skirtingas temas;
 2. Suteikti projekto dalyviams žinių apie vaisių, daržovių perdirbimą, apie jų galutinių produktų pateikimą rinkai, realizavimo galimybes;
 3. Sudaryti projekto dalyviams galimybę įgyti praktinius įgūdžius vaisių, daržovių perdirbimo srityje;
 4. Mokymų viešinimas.

 

9 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI, PATVIRTINTAS IR ĮGYVENDINAMAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“ 

Pareiškėjas – UAB Danora

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 55,84 proc.

Projekto vertė – 105 704,39 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20

Projektas įgyvendintas: 2019-07-16

Vietos projekto tikslas – pradėti teikti paslaugas žemės ūkiui, investuojant į verslo sukūrimui būtinos įrangos įsigijimą bei sukuriant naują darbo vietą Mažeikių rajone.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga grūdų sandėliavimui ir džiovinimui (kaušinis elevatorius, elektriniai paskirstytuvai 2 ir 3 krypčių, grandikliai grūdų transporteriai 5.5, 6, 8.5 ir 9 m. ilgio, grūdų talpyklą, technologiniai jungimai). Sukurta 1 nauja darbo vieta. 

Projekto rezultatai:

 1. Pradėtos teikti žemės ūkio paslaugos;
 2. Sukurta 1 nauja darbo vieta ir išlaikytos 2 darbo vietos.

 

 

ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ:

2. Projekto pavadinimas:  „Naujas informacinių technologijų verslas Mažeikių rajone“. 

Pareiškėjas – MB Išmaniosios technologijos

Paramos lėšų suma – 48 416,65 Eur.

 

10 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

11 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

12 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS, ATSIIMTA PARAIŠKA. NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

13 KVIETIMAS (ĮGYVENDINAMI 4 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: „Ūž Žemaitėje“

Pareiškėjas – Auksodės kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-06-21  (2019-06-27gautas raštas)

Projektas įgyvendintas: 2020-07-28

Vietos projekto tikslas – puoselėti Žemaitijos krašto kultūros tradicijas, pristatant etninę kultūrą, patiekalus ir amatus, suvienyti ir išlaikyti Auksūdžio kaimo ir aplinkinių seniūnijų bendruomenes bendrai kultūrinei veiklai, tuo pačiu skatinant išsaugoti žemaičių tarmę, bendruomeniškumą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairių amžiaus grupių ir rizikos grupių atstovus.

Projekto uždaviniai:

         1.Surengti  šventę kaimo parke „Ūž Žemaitėje“ kurioje dalyvaus kaimyninės bendruomenės, šventės metu bus demonstruojami senieji amatai, parodyta etnografinė programa „Oi bova bova  Žemaitijuo…” su dainomis ir pasakojimais, degustuojamas kulinarinis paveldas.

         2. Stiprinti Auksodės kaimo bendruomenės materialinę bazę įsigyjant Žemaitijos krašto 8 vnt. moteriškų ir 4 vnt. vyriškų tradicinių tautinių rūbų komplektus.

 

 

 2. Projekto pavadinimas: „Šerkšnėnų seniūnijos tradicinės šventės „Vasaros spalvų paletė“ organizavimas, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas“

Pareiškėjas – Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-06-21 (2019-06-27 gautas raštas)

Projektas įgyvendintas: 2020-08-24

Vietos projekto tikslas – puoselėti esamas bei kurti naujas mūsų krašto sąvitumą atspindinčias tradicijas, stiprinti Šerkšnėnų kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą bei skatinti šiuolaikinę modernią visuomenę išsaugoti ir populiarinti kultūros paveldą.

 Projekto uždaviniai:

 1. Suorganizuoti Šerkšnėnų seniūnijos tradicinę vasaros šventę „Vasaros spalvų paletė“, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas;
 2. Surinkti informacinę medžiagą apie Šerkšnėnų seniūnijos kultūros paveldo objektus ir lankytinas vietas;
 3. Pastatyti informacinį stendą ir suorganizuoti iškilmingą jo atidengimą.

 

 

 3. Projekto pavadinimas: „Joninės Sedoje“

Pareiškėjas – Sedos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-06-21 (2019-06-27 gautas raštas)

Projektas įgyvendintas: 2020-07-07 

Vietos projekto tikslas – atgaivinti ir puoselėti Joninių dvasią Sedoje, skatinanti žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Sedos bendruomenę rengiant tradicinius renginius, taip padedant išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą, bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

Projekto uždaviniai:

 1. Sedos Varduvos upės salelėje surengti etnokultūrinę konferenciją „Joninės Sedoje“, Jonų ir Janinų sveikinimas, Joninių šventė Sedos Varduvos upės salelėje.
 2. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumus.

 

 

  4. Projekto pavadinimas: „Išsaugokime praeitį, praturtinkime ateitį“

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Patvirtintas projektas: 2019-06-21

Projektas įgyvendintas: 2021-06

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Projekto trukmė – 24 mėn. 

Vietos projekto tikslas – puoselėti Ukrinų kaimo bendruomenės veiklas, skatinančias kaimo žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Ukrinų kaimo bendruomenės gaminamą kulinarinio paveldo produktą bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

 Projekto uždaviniai:

 1. Suorganizuoti tradicinę rudens šventę „Vobulynes juomarks“.
 2. Supažindinti projekto dalyvius su molio dirbinių žiedimu, raugo, juodąja keramika, krepšių pynimu iš vytelių.
 3. Surengti liaudiškos muzikos, šokių koncertą.
 4. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumų komplektus, bei kt. priemones, reikalingas projektui įgyvendinti.

 

 

14 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI)

Vietos projektų vertinimo rezultatai

 1. Projekto pavadinimas: „Aurelijos Šmitės sodyboje poilsio ir paslaugų įkūrimas“ 

Pareiškėjas – Aurelija Šmitė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 84 319,53 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07

Projektas įgyvendintas: 

Vietos projekto tikslas – pastatyti pagalbinės paskirties ūkinį pastatą pramogų ir poilsio organizavimo veiklai vykdyti ir sukurti naujas darbo vietas. Vietos projektas skirtas pradėti pramogų ir poilsio organizavimo veiklą.  

Projekto rezultatai:

 1. Pastatytas pastatas, kuriame bus vykdoma pramoginė veikla;
 2. Sukurta 1,5 naujos darbo vietos ir išlaikytos 1,5 darbo vietos.

 

 

  2. Projekto pavadinimas: UAB  „MINDARTA” VERSLO PRADŽIA KAIMO VIETOVĖJE

Pareiškėjas – UAB „MINDARTA”

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 29 419,66 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė: 50 056,00 Eur

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07

Projektas įgyvendintas: 

Projekto tikslas – teikti automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugas Mažeikių rajone ir sukurti bei išlaikyti naujas darbo vietas.

Projekto rezultatai:

1. Įsigyti automobilių techninės priežiūros ir remonto įrangą;

2. Sukurti 2 ir išlaikyti 2,15 naujas darbo vietas;

3. Gauti pajamas vykdant automobilių techninės priežiūros ir remonto veiklą.

 

15 KVIETIMAS (GAUTI IR ĮGYVENDINAMI – 3 PROJEKTAI)

Vietos projektų vertinimo rezultatai

1. Projekto pavadinimas: MB „Mehmė“ alternatyvios ne žemės ūkio veiklos plėtra

Pareiškėjas – MB „Mehmė“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 68 297,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 128 798,00 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07

Projektas įgyvendintas: 2020-01-27

Projekto tikslas – MB „Mehmė“ sukurti 1,5 etato naujas darbo vietas ir išlaikyti 2,5 darbo vietos diegiant verslo inovaciją Mažeikių rajone ir didinat verslo konkurencingumą.

Projekto rezultatai:

1. Nusipirkti ekskavatorių;

2. Įdarbinti darbuotojus 1,5 etato naujose darbo vietose ir išlaikyti 2,5 darbo vietų.

 

  2. Projekto pavadinimas: UAB „Vigira“ vykdomos veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB „Vigira“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 54 567,56 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 132 053,50 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07

Projektas įgyvendintas: 2021-

Projekto tikslas – padidinti įmonės teikiamų paslaugų (statybos darbų) apimtis, investuojant į verslo plėtrai būtinos infrastruktūros sukūrimą, technikos įsigijimą ir naujų darbo vietų sukūrimą Mažeikių rajone.

Projekto rezultatai:

1.Investuoti į pastato šildymo sistemos rekonstrukciją, jį pritaikant veiklai – biokuru (granulėmis) kūrenamas katilas;

2. Investuoti į verslo plėtrai būtinos technikos įsigijimą: 1. krovininio mikroautobuso įsigijimas; 2. Mini ekskavatoriaus įsigijimas. 3. Mini krautuvo įsigijimas.

3. Sukurti  2 naujas darbo vietas ir išlaikyti 14,2 darbo vietas Mažeikių rajone.

 

 

  ATSIĖMĖ PARAIŠKĄ:

3. Projekto pavadinimas: Andriaus Bertulio individualios veiklos plėtra

Pareiškėjas – Andrius Bertulis

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 68 297,67 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 128 735,00 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07 (pasirašyta sutartis 2019-10-23)

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – naujos alternatyvios veiklos plėtojimas, siekiant ilgalaikių tikslų ir veiklos rezultatų investuojant į naują įrangą ir gerinant vykdomos veiklos būklę bei sukuriant 1,5 etato naujų darbo vietų Mažeikių rajone.

Projekto rezultatai:

1. Nusipirkti ekskavatorių;

2. Įdarbinti darbuotojus 1,5 etato naujose darbo vietose ir išlaikyti 2,5 darbo vietos.

 

16 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ IR ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

17 KVIETIMAS (GAUTI – 2 PROJEKTAI)

VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai

Pareiškėjas – Mažeikių muziejus biudžetinė įstaiga 

Projektas teiktas pagal VPS priemonę Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“   veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

Paramos lėšų suma – 48 810,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 58647,00 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta (PAK): 2020-01-09

Projektas baigtas: 2020-12-22

Projekto tikslas – atlikti kultūros paveldo objekto (kodas Kultūros vertybių registre 10791) – buvusios Viešnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbus.

Atlikus pastato gerinimo darbus pastate bus tęsiama ir šiuo metu vykdoma edukacinė veikla, veiks muziejaus ekspozicijos, bus rengiamos parodos, vykdoma kita kultūrinė ir šviečiamoji veikla.

 Projekto uždavinys – pagerinti Viekšnių vaistinės muziejaus pastatą, esantį Tilto g. 3, Viekšniuose, Mažeikių rajone bei sudaryti edukacinėms veikloms kokybiškas sąlygas.

Vietos projektas įgyvendinamas su partneriu Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir uždavinį planuojama atlikti Viekšnių vaistinės muziejaus pastato, esantį Tilto g. 3, Viekšnių m., Mažeikių rajone pagerinimo darbus, kuris apima susidėvėjusios elektrotechnikos keitimą, šildymo sistemos keitimą  su naujais radiatoriais, langų, sienų ir lubų ir grindų remontą. Bendrasis plotas 319,59 kv. m.  

 

 

Projekto pavadinimas: Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba

Projektas teiktas pagal VPS priemonę Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“   veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

Paramos lėšų suma – 46 857,12 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 58 571,40 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-01-09

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – sutvarkyti kultūros paveldo objektą – Renavo dvaro sodo lauko rūsį ir pritaikyti jį šikšnosparnių apsaugai ir edukacinei veiklai.

Projekto uždaviniai:

 1. Sutvarkyti kultūros paveldo objektą – lauko rūsį ir infrastruktūrą (pagerinant stogo, sienų, durų, grindų dangos būklę, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų taką, šių objektų apšvietimą);
 2. Pritaikyti rūsį šikšnosparnių žiemojimu;
 3. Įrengti kilnojamą ekspoziciją apie šikšnosparnius, parengti edukacines programas;
 4. Viešinti gautą paramą.

Laukiamas rezultatas: Įgyvendinant projekto iškeltus tikslus bei uždavinius planuojama sutvarkyti kultūros paveldo objektą – Renavo dvaro lauko rūsį (Kultūros vertybių registro kodas 24790), pritaikant jį šikšnosparnių žiemojimui ir įrengti kilnojamą edukacinę ekspoziciją apie šikšnosparnius. Baigus įgyvendinti projektą ir projekto kontrolės laikotarpi numatoma surengti 10 renginių, kurių metu dalyvaus 1000 dalyvių. Renginių metu bus vykdoma gamtosauginė edukacinė veikla dvaro lankytojams.

 

18 KVIETIMAS (5 GAUTI PROJEKTAI: ATSIIMTAS – 1 PROJEKTAS, VERTINAMI – 4 PROJEKTAI)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Susibūrę esam stiprūs

Pareiškėjas – Mažeikių r. sav. Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,60 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14908,25 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenių tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką, per veiklas skatinti jaunimo integraciją į bendruomenę ir socialinę veiklą, didinant užimtumą, mažinti socialinę atskirtį, plėtoti kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

 1.  Stiprinti Tirkšlių seniūnijos bendruomenės materialinę bazę ir įsigyti:

1.1. garso aparatūrą, kad būtų galima organizuoti diskotekas jaunimui, įgarsinti bendruomenės ir partnerių šventes;

1.2. projektorių ir ekraną, kad būtų galima rinktis jaunimui žiūrėti krepšinio ar kitų sporto šakų varžybas, filmus;

1.3. prekybinę palapinę, kad organizuojant renginius, diskotekas lauke, būtų apsaugota garso įranga.

 1. Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumą juos įtraukiant į veiklas:

2.1. apmokyti jaunimą dirbti su įgarsinimo ir vaizdo aparatūra;

2.2. įgalinti jaunimą organizuoti diskotekas Tirkšlių seniūnijos jaunuomenei, bendruomenei;

2.3. įgarsinant vasaros šventę ir surengti diskoteką Balėnų jaunimui (tai darys apmokytas jaunimas).

2.3. bendradarbiauti su Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centru ir padėti įgarsinti jų rengiamą Rudens kermošiaus šventę, suorganizuoti Kopūstienės virimo čempionatą (į visas veiklas bus įtrauktas jaunimas, ir kiti Tirkšlių bendruomenės asmenys.

 1. Dalyvauti Tirkšlių seniūnijos organizuojamose įvairiose šventėse, renginiuose bei dalyvauti pagal galimybes renginiuose į kurias kviečiama Tirkšlių seniūnijos bendruomenė.
 2. Viešinti projektą socialiniuose tinkluose, bendruomenės patalpose.
 3. Teikti ataskaitas.

Laukiamas rezultatas:

Įsigyta įranga ir prekės (garso, vaizdo aparatūra, palapinė, suolai);

Apmokyta 10 jaunų žmonių dirbti su įsigyta aparatūra (surengti 2 mokymai po 3 val.);

Surengtos 6 diskotekos jauniems žmonėms ir 5 renginiai projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu.

Projektas viešinamas socialiniuose tinkluose, renginiuose, bendruomenės patalpose.

 

 

Projekto pavadinimas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės įtraukties didinimas ir užimtumo skatinimas per socialines veiklas  

Pareiškėjas – VO Rubikų bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,33 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,91 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – mažinti socialiai pažeidžiamu asmenų atskirtį bendruomenėje, didinti jų užimtumą, motyvaciją, pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais, skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, ugdyti bendravimo ir socialinės integracijos įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti įvairias socialines veiklas Rubikų, Plinkšių Šerkšnėnų ir Žemalės seniūnaitijose.

2. Suorganizuoti keturis teminius edukacinius nemokamus filmų vakarus po atviru dangumi keturiose seniūnaitijose, kurie skatintų socialiai jautrių visuomenės asmenų bendravimą ir socialinius įgūdžius.

3. Stiprinti bendruomenės materialinė bazę sockultūrinių veiklų organizavimui. Įsigyti garso įranga – 1 komp. ir projektoriaus ekraną – 1 vnt.

Laukiamas rezultatas: suorganizuotos socialinės veiklos Rubikų, Plinkšių, Šerkšnėnų ir Žemalės seniūnaitijose:

 1. talka Plinkšių seniūnaitijoje, Rubikų ir Žemalės seniūnaitijose sutvarkytos viešosios erdvės,       Rubikų seniūnaitijoje surengta edukacinė popietė.
 2. Surengti keturi teminiai edukaciniai nemokami filmų vakarai po atviru dangumi keturiose seniūnaitijose (Žemalės, Rubikų, Šerkšnėnų, Plinkšių).
 3. Sustiprėjusi bendruomenės materialinė bazė sockultūrinėms veiklos organizuoti. Įsigyta garso įranga – 1 komp. ir projektoriaus ekraną – 1 vnt.

 

 

Projekto pavadinimas: Sensorinis kambarys

Pareiškėjas – Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,87 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta (PAK): 2020-04-24

Projektas įgyvendintas: 2020-12-21

Projekto tikslas – prisidėti prie Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ socialinės  veiklos skatinimo įsigyjant priemonės sensorikos kambariui.

Projekto uždaviniai:

 1. Sustiprinti dienos centro „Mažasis princas“ materialinę bazę įsigyjant priemones sensoriniam kambariui:

1.1. Du burbulų vamzdžiai, šviesolaidžių gijos, begalybės sienelė, šviesolaidinė užuolaida, multi-spindulinis projektorius, vandens multi-sensorinė lova, masažinis fotelis ;

1.2. Pristatyti sensorinį kambarį naudos gavėjams ir visuomenei;

1.3. Sudaryti sąlygas naudotis įsigytomis priemonėmis suinteresuotom grupėm (ASS, Dauno sindromas ir kt.)

1.4.Viešinti vietos projekto rezultatus.

 1. Laukiamas rezultatas:
 2. Įsigytos priemonės sensoriniam kambariui.
 3. Surengtas projekto (sensorinio kambario) pristatymas visuomenei ir naudos gavėjams – 50 dalyvių.
 4. Rengiami du užsiėmimai per savaitę.
 5. Viešinamos veiklos.

 

Projekto pavadinimas: Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ socialinės veiklos skatinimas, įsigyjant virtuvės įrangą Mažeikių raj. vaikų ir jaunimo maitinimui ir edukacijai

Pareiškėjas – Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,38 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,98 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendinamas: 2021-05-10

Projekto tikslas – stiprinti organizacijos materialinę bazę, įsigyjant profesionalią maisto
gaminimo įrangą, organizuojant maitinimą vaikams ir jaunimui bei įgyvendinant kulinarines
edukacines programas stovyklų metu.
Projekto uždaviniai:
1.Įsigyti profesionalią maisto gaminimo įrangą;
2. Organizuoti vaikų ir jaunimo maitinimą stovyklų metu;
3. Organizuoti edukacinius maisto ruošimo užsiėmimus vaikams ir jaunimui.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta profesionali maisto gaminimo įranga: profesionali elektrinė kaitlentė be orkaitės,
profesionali kaitlentė su orkaite, profesionali indaplovė, profesionali puodaplovė, picų kepimo
krosnis, daržovių skutimo/plovimo mašina, planetarinis maišytuvas.
2. Per tris metus surengta 15 stovyklų vaikams ir jaunimui, kurių metu gaminamas maistas
įsigyta įranga.
3. Stovyklų metu rengiami edukaciniai maisto ruošimo užsiėmimai.

 

Projekto pavadinimas: Ukrinų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,54 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 908,18 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendintas: 2021-02-26

Projekto tikslas – atnaujinti ir papildyti naujas vaisių, daržovių perdirbimui reikalingais įrenginiais turimą Ukrinių kaimo bendruomenės materialinę bazę, taip sudarant sąlygas plėtoti bei įvairinti bendruomenės socialines veiklas.
Projekto uždaviniai: 
1. įsigyti įrangą, vaisių, daržovių džiovinimo įrenginį, šaldiklį, termomiksą, elektrinę daržovių pjaustyklę, vakuumatorių, rankinį maišelių užlydituvą. 

2. Organizuoti seniūnaitijų gyventojams edukacinius užsiėmimas.

 

 

19 KVIETIMAS (PROJEKTŲ NEBUVO NEGAUTA)

20 KVIETIMAS (GAUTAS IR ĮGYVENDINIMAS – 1 PROJEKTAS)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Techninės pagalbos kelyje paslaugos organizavimas

Pareiškėjas – UAB „VPM Service“

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 43 888,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 75 207,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-05-06

Projektas įgyvendinamas: 2021-05-07

Projekto tikslas – pasinaudojus ES parama diferencijuoti vykdomą veiklą ir pasiūlyti naują paslaugą – techninę pagalbą kelyje.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti vieną N1 kategorijos krovinį automobilį ir spec. įrangą;

2. sukurti 1 darbo vietą vairuotojui-mechanikui atitinkančią vienam etatui.
Laukiamas rezultatas:
1. įsigytas vienas N1 kategorijos krovininis automobilis ir spec. įranga;

2. sukurta 1 darbo vieta (etatas) vairuotojui-mechanikui.

 

21 KVIETIMAS (PROJEKTŲ NEBUVO NEGAUTA)

22 KVIETIMAS (GAUTI – 3 PROJEKTAI, VERTINAMI IR ĮGYVENDINAMI – 2 PROJEKTAI)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems

Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9705,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9705,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-05-06

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – turizmo sektoriuje dirbančių specialistų darbo kokybės gerinimas, tuo pačiu darant Mažeikių rajono kaimiškas vietoves patrauklesnes lankytojams.
Projekto uždaviniai: organizuoti 6 mokymus juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

Laukiamas rezultatas: suorganizuoti šeši mokymai juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

 

 

Projekto pavadinimas: Jegu Žemaitijuo būsi aplonkyk er Vėkšnius mūsa

Pareiškėjas – Viekšnių bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9717,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9717,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-05-06

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines žinias ir informaciją apie istorinį, kultūrinį Viekšnių miesto savitumą bei įgytas žinias perduoti ir pritaikyti praktikoje atvykstantiems miesto svečiams, turistams pristatant miesto lankytinus objektus, edukacines veiklas ir amatus.
Projekto uždaviniai:

 1. surengti informacinius seminarus, mokymus pagal 6 skirtingas temas;
 2. suteikti projekto dalyviams tikslines žinias ir praktinius įgūdžius, kaip pristatyti Viekšnių miesto istorinį ir kultūrinį savitumą;
 3. populiarinti ir viešinti Viekšnių miestą kviečiant atvykti ne tik Mažeikių rajone, bet ir kituose rajonuose Viekšnių miesto istoriją, kultūrą, žinomus žmones ir pristatyti edukacines veiklas tiek švietimo įstaigoms tiek visuomenei.

Laukiamas rezultatas:

 1. surengti informaciniai seminarai, mokymai pagal 6 skirtingas temas;
 2. suteiktos projekto dalyviams tikslinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, kaip pristatyti Viekšnių miesto istorinį ir kultūrinį savitumą;
 3. populiarinti ir viešinti Viekšnių miestą kviečiant atvykti ne tik Mažeikių rajone, bet ir kituose rajonuose Viekšnių miesto istoriją, kultūrą, žinomus žmones ir pristatyti edukacines veiklas tiek švietimo įstaigoms tiek visuomenei.

 

23 KVIETIMAS (GAUTAS – 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: UAB „Gama testas” veiklos pradžia

Pareiškėjas – UAB „Gama testas“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ kodas (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 43024,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 73740,84 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-08-14

Projektas įgyvendinamas: 14 mėn.

Projekto tikslas – įsigyti įrangą, kurios pagalba bus užtikrintos galimybės teikti aukšto lygio siūlių ir jungčių rentgenografinių tyrimų paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

 1. Projekto uždaviniai:

1. Įsigyti  įrangą reikalingą projekte numatytos veikloms vykdyti;

2. Sukurti ir išlaikyti 2 naujas darbo vietas.

 1. Laukiamas rezultatas: įsigyta įranga bus teikiamos siūlių ir jungčių rentgenografinių tyrimų paslaugos įmonėms ir organizacijoms bei fiziniams asmenims. Technika bus naudojama požeminių ir antžeminių metalo konstrukcijų suvirinimo kokybei nustatyti.

 

24 KVIETIMAS (GAUTI – 4 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Pareiškėjas – UAB „Medienos profesionalai“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 33667,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 81 472,93 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-08-14

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – įsigyti medienos apdirbimo stakles, efektyvinti gamybą, plėtoti verslą kaimo vietovėje, sukurti naujas darbo vietas. 

 1. Projekto uždaviniai:

1. Įsigyti medžio apdirbimo stakles;

2. Sukurti 2 darbo vietas;

3. Viešinti gautą paramą.

 1. Laukiamas rezultatas: 

1) įsigytos medienos apdirbimo staklės. UAB „Medienos profesionalai“ gamina aukštos kokybės medienos gaminius, skirtus sodams, kempingams ir pan. Gaminių asortimentas nuo jaukių grilių kabinų, išskirtinio dizaino saunų, gražių paviljonų iki karštų vonių. Produktai yra gaminami iš atsinaujinančių, aukštos kokybės europinių pušų arba ypač ilgai išliekančių termiškai apdorotų pušų. Įmonė turi daugybę klientų tiek Lietuvoje tiek užsienyje kaip Nyderlanduose, Vokietijoje, Norvegijoje, JK, Prancūzijoj ir t.t. 

2) sukurtos 2 darbo vietos. Šiuo metu įmonėje dirba 47 darbuotojai. UAB „Medienos profesionalai“ savo veiklą vykdo nuo 2014 m., sausio 9 d. adresu: Mažeikių r. sav. Židikų seniūnija, Juodeikių k., Svirtūnų g. 6.

3) viešinama gauta parama (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisykles). Projektas susijęs su verslo plėtra. Parama teikiama pagal ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių (ERVK): sekcija C skyrius 16, grupė 16.2, klasė 16.23, poklasis 16.23.20 „Medinių surenkamų statinių ar jų detalių gamyba“.

 

 

Projekto pavadinimas: UAB „VTT plius“ verslo plėtra 

Pareiškėjas – UAB „VTT plius“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 75886,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 130 514,70 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-08-14

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – pritaikyti gamybines patalpas sandėliavimo ir saugojimo veiklai. 

Projekto uždavinys: atlikti įmonės nuosavybės teise priklausančiose gamybinėse patalpose adresu: Mažeikių r. savivaldybė, Viekšnių seniūnija, Viekšniai, Laižuvos g.18 pastato rekonstrukciją pritaikyti patalpas sandėliavimo ir saugojimo veiklai vykdyti. 

Laukiamas rezultatas: sutvarkytos patalpos UAB „VTT plius“ adresu: Mažeikių r, savivaldybė, Viekšnių seniūnija, Viekšniai, J. Laižuvos g. 18. Pastatas-Sandėlis (unikalus Nr.3295-9007-9019) valdomas UAB“ VTT PLIUS“ nuosavybės teise ir žemės sklypas plotas 0,3664 ha, (unikalus Nr. 3260-0001-0155) valdomas pagal Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr.V4-N61/2006-0170, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenys. Pastato bendrasis plotas 254,88 m2; užstatymo plotas 294,00 m2, po rekonstrukcijos pastato bendrasis plotas 341,81 m2, užstatymo plotas 378,40 m2. Pritaikius gamybinės paskirties pastatą sandėliavimo ir saugojimo veiklai, klientams bus pasiūlyta apie 400 m2 sandėliavimo ploto po stogu ir apie 200 m2 sandėliavimo ploto įmonės teritorijoje. 3.2) sukurta 1,67 etato naujų darbo vietų jauniems žmonėms iki 40 metų. Šiuo metu įmonėje dirba: direktorius 0,5 etato, vyr. finansininkas 0,5 etato ir ūkvedys 0,07 etato. 

 

Projekto pavadinimas: Dautarų dvaro sodybos parko infrastruktūros atnaujinimas

Pareiškėjas – Gražina Elena Juknevičienė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4)

Paramos lėšų suma – 74705,30 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 107 141,85 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-08-14

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – plėtoti vykdomą ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje, įkuriant papildomai darbo vietų, kurios mažintų socialinę atskirtį.

Projekto uždavinys – atlikti Dautarų dvaro sodybos infrastruktūros atnaujinimo darbus, įkurti 2 darbo vietas. 

Laukiamas rezultatas: 

 1. atlikti Dautarų dvaro sodybos infrastruktūros atnaujinimo darbai. Ūkininkė Gražina Elena Juknevičienė užsiima ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje Dautarų dvaro sodyboje kuri randasi Mažeikių rajone, Židikų seniūnijoje. Sodyba gausiai lankoma vietinių gyventojų, turistų iš Latvijos ir kitų  šalių. Dvaro sodybos parke vyksta klasikinės muzikos koncertai, vestuvių ceremonijos, fotosesijos, moksleivių šventės, bendruomenių renginiai. Dautarų dvaro sodyba (kultūros paveldo objektas) įtraukta į lankytinų vietų sąrašą. Tačiau parkas nėra pilnai sutvarkytas. Atlikus infrastruktūros atnaujinimo darbus bus įrengti 1,5 m. pločio rekreaciniai parko takai, centrinė parko aikštė išgrįsta klinkeriu, įrengti metaliniai įvažiavimo vartai (2 vnt.), įrengtos nukreipiamosios takų rodyklės, stendas. Infrastruktūros atnaujinimo darbai bus atliekami kultūros paveldo objekte – Dautarų dvaro parke. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3686-2838, sklypas valdomas nuosavybės teise ir priklauso Antanui Juknevičiui bei Gražinai Elenai Juknevičienei.
 2. Bus sukurtos ir išlaikytos 2 darbo vietos darbuotojams iki 40 metų imtinai. Tai parko aplinkos tvarkytojai ir prižiūrėtojai. 

 

 

25 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

26 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

27 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

28 KVIETIMAS (GAUTAS – 1)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Mokymų ciklas besiruošiantiems projektus rašyti ir juos įgyvendinti

Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9705,27 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9705,27 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-08-11

Parama skirta: 2020-11-17

Projektas įgyvendinamas: 12 mėn.

Projekto tikslas – suteikti vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamas žinias: plačiau supažindinti kaimo vietovėje veikiančius asmenis kaip gerą idėją paversti projektu, komandos svarba ir bendruomenės įtraukimas į veiklų planavimą.
Projekto uždaviniai: organizuoti 6 mokymus juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

Laukiamas rezultatas: suorganizuoti šeši mokymai, kurių metu projekto dalyviai įgis šiuos įgūdžius ir žinias.

29 KVIETIMAS (GAUTOS – 3)

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: UAB „Europa Invest“ verslo pradžia kaimo vietovėje

Pareiškėjas – UAB „Europa Invest“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 27012,00Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 46493,00 (su PVM) 

Parama skirta: 2020-12-16

Projektas įgyvendinamas: 21 mėn.

Projekto tikslas – sukurti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje.

Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti verslo vykdymui reikalingas priemones (inverterio terminio apdorojimo įrenginį – 6 vnt., įrašymo įrenginį su programine įranga – 1 vnt., nešiojamą kompiuterį – 2 vnt., kompiuterio programinę įrangą – 2 vnt., spausdintuvą – 1 vnt.);
2. Sukurti 2 naujas darbo vietas.

 

Projekto pavadinimas: Alvydo Grigo ne žemės ūkio verslo pradžia kaimo

vietovėje

Pareiškėjas – Alvydas Grigas

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 13230,00Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 18900,00 (su PVM) 

Parama skirta: 2020-12-16

Projektas įgyvendinamas: 9 mėn.

Projekto tikslas – sukurti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje.
2. Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti verslo vykdymui reikalingas priemonės (mobilų kubilą – 1 vnt. ir mobilią pirtį – 1 vnt.).
2. Sukurti 0,3 etato darbo vietos (pradėti vykdyti veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą).

 

Projekto pavadinimas: MB „EP kepiniai“ konditerijos gaminių verslo kūrimas

Pareiškėjas – MB „EP kepiniai”

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 40064,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 69253,91 (su PVM) 

Parama skirta: 2020-12-16

Projektas įgyvendinamas: 12 mėn.

Projekto tikslas – kurti naują šiuolaikišką ir konkurencingą konditerijos gaminių verslą.
2. Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti įrangą ir priemones skirtas konditerijos gaminių gamybai.
2. Įsigyti įrenginius (šildymo – vėdinimo sistemą), skirtus palaikyti pastovią temperatūrą gamybinėse patalpose.
3. Įsigyti lengvąjį krovininį automobilį, skirtą produkcijos pristatymui bei prekybai.

 

30 KVIETIMAS (NEBUVO GAUTA PROJEKTŲ)

31 KVIETIMAS (GAUTA – 1) PROJEKTAS ATSIIMTAS PO PAK

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

Projekto pavadinimas: A. Vienažindžio pėsčiųjų tako įrengimas Laižuvos miestelyje

Pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  (LEADER-19.2-7.6)

Paramos lėšų suma –  50 761,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 63 451,00 (su PVM) 

 

 

32 KVIETIMAS (NĖRA GAUTŲ PROJEKTŲ)

33 KVIETIMAS (GAUTA – 1, ATSIIMTA – 1)

34 KVIETIMAS (GAUTA – 5, PATVIRTINTA – 4)

Vertinimo rezultatai

 1. Projekto pavadinimas: UAB „Soratus“ verslo plėtra

Pareiškėjas – UAB „Soratus“

Projekto tikslas – skatinti ne žemės ūkio verslų kūrimą ir plėtrą, išlaikyti 1 darbo vietą ir
sukurti 3 naujas darbo vietas aukštalipiams Mažeikių rajono savivaldybėje.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti 3 aukštalipiams reikalingą įrangą.
2. Apmokyti 3 naujus darbuotojus aukštalipio specialybės (mokymai vyks darbdavio
sąskaita).
3. Įdarbinti 3 naujus darbuotojus darbui su aukštalipio įranga jų funkcijos – darbai aukštyje
aukštybiniuose statiniuose ar konstrukcijose.
3. Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta 3 aukštalipiams reikalinga įranga.
2. Apmokyti 3 nauji darbuotojai aukštalipio specialybės.
3. Įdarbinti 3 nauji darbuotojai darbui su aukštalipio įranga.

 

2. Projekto pavadinimas: UAB „Varytis“ verslo plėtra investuojant į žemės kasimo darbų veiklą

Pareiškėjas – UAB „Varytis“

Projekto tikslas – plėtoti įmonės veiklą žemės kasimo, planiravimo ir kituose bendrastatybiniuose darbuose.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti statybinę techniką.
2. Sukurti naujas darbo vietas samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40 m. (imtinai)
amžiaus.
3. Tobulinti teikiamų paslaugų kokybę (keliant darbuotojų kvalifikaciją, apmokant specialiųjų įgūdžių).
4. Įsitvirtinti regioninėje rinkoje įgaunat statybos vykdytojo vardą.
5. Užsakymų kanalų statybos darbo rinkoje plėtojimas.
Laukiamas rezultatas:
3.1. Įsigyta statybinė technika – ekskavatorių.
3.2. Sukurtos 3 naujos darbo vietos samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40 m. (imtinai)
amžiaus.
3.3. Tobulinama teikiamų paslaugų kokybė (keliama darbuotojų kvalifikacija, apmokami
specialūs įgūdžiai).

 

3. Projekto pavadinimas: Gamybos paslaugų plėtra

Pareiškėjas – UAB „Lielbata“

Projekto tikslas – Didinti UAB Lielbata“ konkurencingumą ir pardavimų apimtis įsigyjant
cheminių produktų smulkintuvą ir įdarbinant 2 jaunus (iki 40 m.) darbuotojus.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti cheminių produktų smulkintuvą;
2. Sukurti 2 naujus etatus darbuotojams iki 40 metų amžiaus.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigytas cheminių produktų smulkintuvas;
2. Sukurti 2 nauji etatai darbuotojams iki 40 metų amžiaus.

 

4. Projekto pavadinimas: MB „Žemaitijos keltuvai“ verslo plėtra

Pareiškėjas – MB „Žemaitijos keltuvai“

Projekto tikslas – plėsti įmonę vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti veiklų vykdymui reikalingą techniką ir priemones: ekskavatorių (1 vnt.), krautuvą
(1 vnt.), kompiuterį (1 vnt.).
2. Sukurti 3 naujas darbo vietas.
3. Padidinti įmonės pajamas vykdant statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023
metų iki 144 000,00 Eur.
4. Padidinti įmonės pelną vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo
2023 metų iki 61000, 00 Eur.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta veiklų vykdymui reikalinga technika ir priemonės: ekskavatorius (1 vnt.),
krautuvas (1 vnt.), kompiuteris (1 vnt.).
2. Sukurtos 3 naujos darbo vietos.
3. Įmonės pajamos vykdant statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023 metų padidės
iki 144 000,00 Eur.
4. Įmonės pelnas vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023 metų
padidės iki 61000,00 Eur.

 

35 KVIETIMAS (GAUTA – 1)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Pareiškėjas – UAB Saule works

Projekto tikslas – sukurti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje.
Projekto uždaviniai:
1. įsigyti verslo vykdymui reikalingą įrangą (poliakalė);
2. sukurti 2 naujas darbo vietas (etatus).
3. Laukiamas rezultatas:
1. įsigyta verslo vykdymui reikalingą įranga (poliakalė);
2. sukurtos 2 naujos darbo vietos (etatai).

 

36 KVIETIMAS (GAUTA – 1)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: A. Vienažindžio pėsčiųjų tako įrengimas Laižuvos miestelyje

Pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas: Laižuvos miestelio atmintinų, lankytinų vietų, susijusių su A. Vienažindžio veikla ir gyvenimu sutvarkymas bei pristatymas visuomenei, panaudojant
modernias informacines priemones. Kultūrinio turizmo skatinimas ir populiarinimas
Mažeikių rajone.
 Projekto uždaviniai :
1. įrengti 562 m ilgio pėsčiųjų taką, suoliukus (4 vnt.), aikštelę prie lankytinų objektų, 4
vnt. informacinių lentelių, šiukšliadėžės (4 vnt.), pėsčiųjų tvorelės 55 m., kelio ženklus (3
vnt.) bei sutvarkyti lankytinų vietų aplinką;
2. parengti medžiagą edukaciniams stendams ar informacinėms lentelėms;
3. pristatyti projektą visuomenei, vesti pažintines edukacines programas skirtas mokiniams
ir pažintinių edukacinių programų dalyviams;
4. viešinti projektą: įrengti informacinį stendą, pateikti informaciją Savivaldybės tinklapyje
www.mazeikiai.lt; Mažeikių turizmo ir verslo informaciniame tinklapyje
www.mazeikiutvic.lt; Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos puslapyje
http://www.mrvb.lt/.
Laukiamas rezultatas:
1. įrengtas 562 m ilgio pėsčiųjų takas, suoliukai (4 vnt.), aikštelė prie lankytinų objektų, 4
vnt. informacinių lentelių, šiukšliadėžės (4 vnt.), pėsčiųjų tvorelė 55 m., kelio ženklai (3 vnt.)
bei sutvarkyta lankytinų vietų aplinka;
2. parengta medžiaga edukaciniams stendams ar informacinėms lentelėms;
3 pristatytas projektas visuomenei: per metus ne mažiau 4 pažintinių edukacinių programų
(80 dalyvių). Kasmetinis renginys – A. Vienažindžio gimimo metinių minėjimas apie 40
dalyvių;
4. viešinamas projektas: įrengtas informacinis stendas; informacija skelbiama Mažeikių
savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt; Mažeikių verslo ir turizmo interneto
svetainėje www.mazeikiutvic.lt; Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto
svetainėje www.www.mrvb.lt.

 

37 KVIETIMAS (GAUTA – 1)

Vertinimo rezultatai 

Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos infrastruktūros tvarkymas, atveriant naujas erdves dvaro kraštovaizdžio pažinimui              

Pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paramos lėšų suma – 70 814,00 Eur

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) VPS priemonės veiklos sritis 1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 79,77 proc.

Projekto vertė –  88 773,02 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendinamas: 18 mėn.

Projekto tikslas – padidinti Renavo dvaro sodybos aplinkos patrauklumą, sutvarkant, atnaujinant infrastruktūrą, tuo pačiu išsaugant vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingąsias savybes ir jas atveriant dvaro sodybos lankytojams.

Projekto uždaviniai:

1) įrengti naują pėsčiųjų taką (110 m²);

2) atlikti pėsčiųjų tiltelio per Varduvos upę kapitalinio remonto darbus;

3) atlikti akmeninių laiptų turėklų kapitalinio remonto darbus (apie 13,5 m);

4) sutvarkyti eroduojantį plotą (150 m²);

5) įrengti mažąją architektūrą: suoliukus (12 vnt.), šiukšlines (9 vnt.), gėlines (10 vnt.), informacinius stendus (12 vnt.), užtvarus automobiliams (9 vnt.)

Projekto santrauka:

Renavo dvaro sodybos kompleksas ir jį supantis parkas ant Varduvos upės kranto – vienas įdomiausių ir geriausiai išlikusių dvaro ansamblių Žemaitijoje. Renavo dvaro sodyba yra Varduvos kraštovaizdžio draustinyje. Į pietus nuo dvaro rūmų, už Varduvos upės slėnio, plyti dvaro sodybos parkas, turtingas želdynais ir mažosios architektūros formomis bei kraštovaizdžio įvairove. Dėl intensyvaus objekto lankymo ir nepakankamos infrastruktūros, pastebimai eroduoja atskiri Varduvos slėnio šlaitų plotai. Tarp dvaro sodybos rūsio ir oranžerijos liekanų, iki medinių laiptų savavališkai išminti neorganizuoti takai. Parko prieigose pietinėje sklypo dalyje, prie esamo žvyrkelio eroduoja išvažinėtas miško parko paklotės plotas. Esamos funkcinė įrangos (informaciniai stendai, suolai, šiukšliadėžės) nepakanka arba ji neatitinka klasikiniam dvarų parkų stiliui. Esamų akmeninių parko laiptų mediniai turėklai supuvę. Esamas pėsčiųjų tiltelis per Varduvos upę fiziškai susidėvėjęs ir dėl nepakankamo atramų kiekio – nestabilus.

Laukiamas rezultatas:

1) įrengtas naujas pėsčiųjų takas (110 m²);

2) atlikti pėsčiųjų tiltelio per Varduvos upę kapitalinio remonto darbai;

3) atlikti akmeninių laiptų turėklų kapitalinio remonto darbai (apie 13,5 m);

4) sutvarkytas eroduojantis plotas (150 m²);

5) įrengta mažoji architektūra: suoliukai (12 vnt.), šiukšlinės (9 vnt.), gėlinės (10 vnt.), informaciniai stendai (12 vnt.), užtvaros automobiliams (9 vnt.).

 Pareiškėjas įsipareigoja viešinti projektą: įrengti informacinį stendą, pateikti informaciją apie įgyvendinamą projektą Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt; VšĮ „Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras“ interneto svetainėje www.mazeikiutvic.lt.

 

 

38 KVIETIMAS (GAUTA – 2, ATSIIMTAS – 1)

Vertinimo rezultatai

Projekto pavadinimas: Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ socialinio verslo kūrimas Mažeikių rajone

Pareiškėjas – Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), (LEADER-19.2-SAVA-1)

Paramos lėšų suma –  54571,23 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 95,00 proc.

Projekto vertė –  67973,51 (su PVM) 

Projekto įgyvendinamo trukmė: 9 mėnesiai

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti 1 darbo vietą (2 darbuotojai po 0,5 etato).
2. Sukurti internetinę platformą el. verslo vykdymui;
3. Įsigyti automobilį klientų užsakytų prekių pristatymui, maisto produktų tiekimui;
4. Įsigyti virtuvės įrangą nišinių produktų gamybai.